Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ประกาศเผยแพร่โครงการปรับปรุงหลังคาตึกคนไข้
ภาพประกอบข่าว
           ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ จะดำเนินการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดจ้างปรับปรุงหลังคาตึกคนไข้ จำนวน 1 งาน ที่โรงพยาบาลสวนผึ้ง ตำบนท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยเงินงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2566 และเงินบำรุงของโรงพยาบาลสวนผึ้งเพ่ิมเติม
            จึงขอประชาสัมพันธ์แผนงานดังกล่าวให้แก่ผู้ทีสนใจ
รายละเอียดโครงการจัดจ้างปรับปรุงหลังคาตึกคนไข้ : https://drive.google.com/file/d/1mT_lUeUeJAsxzmS52qknbCLYgCGfpphR/view?usp=sharing
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์