Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ร่างประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 11 รายการ
ภาพประกอบข่าว
           ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ จะดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลสวนผึ้ง ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จึงขอเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจได้รับทราบต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1-grl-MTBBq7RCYBP2PrWpg5XKU4GzzNk/view?usp=sharing
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์