Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้างปี 2566
ภาพประกอบข่าว
       งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ จะดำเนินการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย
1.เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง
2.เครื่องกระดุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือดจำนวน 1 เครื่อง
3. จ้างติดตังระบบตรวจจับควัน จำนวน 1 ระบบ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารายละเอียดได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1J3eRwOW-xZJaOUT_K8OhXNP0nFEVB5oH/view?usp=sharing
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์