Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ประกาศขายทอดตลาด
ภาพประกอบข่าว
        โรงพยาบาลสวนผึ้ง มีความประสงค์ที่จะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นในการใช้ในงานราชการ โดยวิธีการขายทอดตลาดด้วยวาจา ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมประมูลดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดได้ที่ : t.ly/r8lI
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์