Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ (รุ่นที่ 1)
จำนวน 20 ภาพ เข้าชม 22 ครั้ง
โครงการสภาการพยาบาลสัญจรประจำปี ๒๕๖๖
จำนวน 19 ภาพ เข้าชม 23 ครั้ง
ประชุมปิดการเยี่ยมสำรวจภายใน ครั้งที่1/2566
จำนวน 20 ภาพ เข้าชม 74 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ
จำนวน 20 ภาพ เข้าชม 83 ครั้ง
อบรมการพัฒนาการจัดวางระบบควบคุมภายในและความเสี่ยง
จำนวน 20 ภาพ เข้าชม 80 ครั้ง
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565
จำนวน 20 ภาพ เข้าชม 171 ครั้ง
พัฒนาองค์ความรู้ 23-08-2565
จำนวน 20 ภาพ เข้าชม 312 ครั้ง
ภาพกิจกรรมอบรมอัคคีภัยปี2563
จำนวน 20 ภาพ เข้าชม 452 ครั้ง
คปสอ.สวนผึ้ง วันที่ 11 มกราคม 2565
จำนวน 20 ภาพ เข้าชม 604 ครั้ง
ทำบุญโรงพยาบาลสวนผึ้ง วันที่ 29 ธันวาคม 2564
จำนวน 20 ภาพ เข้าชม 584 ครั้ง
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
จำนวน 20 ภาพ เข้าชม 676 ครั้ง
วัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม
จำนวน 20 ภาพ เข้าชม 625 ครั้ง
คปสอ.สวนผึ้ง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
จำนวน 18 ภาพ เข้าชม 598 ครั้ง
ประชุมเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสวนผึ้ง
จำนวน 20 ภาพ เข้าชม 605 ครั้ง
พิธีทำบุญตักบาตร โรงพยาบาลสวนผึ้ง
จำนวน 20 ภาพ เข้าชม 566 ครั้ง
ประชุมเจ้าหน้าที่ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
จำนวน 15 ภาพ เข้าชม 515 ครั้ง
"นักรบเสื้อขาวโรงพยาบาลสวนผึ้ง"
จำนวน 20 ภาพ เข้าชม 417 ครั้ง
รับรางวัลค่าของแผ่นดิน
จำนวน 5 ภาพ เข้าชม 2870 ครั้ง
ประชุมวิชาการครั้งที่ 20 อิมแพ็คฟอรั่มเมืองทองธานี
จำนวน 16 ภาพ เข้าชม 1186 ครั้ง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยฯ
จำนวน 11 ภาพ เข้าชม 1445 ครั้ง
ทั้งหมด 93 รายการ  แสดงหน้าละ 20 รายการ 1 2 3 4 5

โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์