Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ภาพกิจกรรม
วันที่ 13 ตุลาคม 2565
จำนวน 10 ภาพ เข้าชม 77 ครั้ง
พัฒนาองค์ความรู้ 23-08-2565
จำนวน 20 ภาพ เข้าชม 158 ครั้ง
ภาพกิจกรรมอบรมอัคคีภัยปี2563
จำนวน 20 ภาพ เข้าชม 287 ครั้ง
คปสอ.สวนผึ้ง วันที่ 11 มกราคม 2565
จำนวน 20 ภาพ เข้าชม 431 ครั้ง
ทำบุญโรงพยาบาลสวนผึ้ง วันที่ 29 ธันวาคม 2564
จำนวน 20 ภาพ เข้าชม 421 ครั้ง
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
จำนวน 20 ภาพ เข้าชม 503 ครั้ง
วัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม
จำนวน 20 ภาพ เข้าชม 464 ครั้ง
คปสอ.สวนผึ้ง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
จำนวน 18 ภาพ เข้าชม 448 ครั้ง
ประชุมเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสวนผึ้ง
จำนวน 20 ภาพ เข้าชม 472 ครั้ง
พิธีทำบุญตักบาตร โรงพยาบาลสวนผึ้ง
จำนวน 20 ภาพ เข้าชม 435 ครั้ง
ประชุมเจ้าหน้าที่ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
จำนวน 15 ภาพ เข้าชม 383 ครั้ง
"นักรบเสื้อขาวโรงพยาบาลสวนผึ้ง"
จำนวน 20 ภาพ เข้าชม 304 ครั้ง
รับรางวัลค่าของแผ่นดิน
จำนวน 5 ภาพ เข้าชม 2722 ครั้ง
ประชุมวิชาการครั้งที่ 20 อิมแพ็คฟอรั่มเมืองทองธานี
จำนวน 16 ภาพ เข้าชม 1074 ครั้ง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยฯ
จำนวน 11 ภาพ เข้าชม 1316 ครั้ง
โรงพยาบาลสวนผึ้งบริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียน
จำนวน 8 ภาพ เข้าชม 10415 ครั้ง
พิธีทำบุญตักบาตร
จำนวน 9 ภาพ เข้าชม 3325 ครั้ง
รับประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
จำนวน 20 ภาพ เข้าชม 1385 ครั้ง
โรงพยาบาลสวนผึ้งเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ NCD Forum
จำนวน 20 ภาพ เข้าชม 1418 ครั้ง
ศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
จำนวน 16 ภาพ เข้าชม 1122 ครั้ง
ทั้งหมด 88 รายการ  แสดงหน้าละ 20 รายการ 1 2 3 4 5

โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์