Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

รับเรื่องร้องเรียน

ลำดับที่  เรื่อง อ่าน วันที่โพสต์
 0033  เรียนคุณ ณวพล สุขสมัย   งานลูกค้าสัมพันธ์ 106 24/11/2566
 0032  การพูดจา   ณวพล สุขสมัย 126 23/11/2566
 0031  เรียนคุณ Supaporn   งานลูกค้าสัมพันธ์ 116 08/11/2566
 0030  ไปฉีดยาคุม แต่พยาบาลส่งไปรักษาความดัน   supaporn 162 07/11/2566
 0029  การใช้คำพูด ต่อผู้มารับบริการทันตกรรมครั้งแรก   Phatcharaphorn Botnampheth 473 12/05/2566
 0028  ขอขอบคุณ   รังสรรค์ แสงสาคร 550 04/07/2565
 0027  รับทราบข้อร้องเรียนของ คุณญาณวรรณ   งานลุกค้าสัมพันธ์ 563 21/04/2565
 0026  ติดโควิด ไปแจ้ง วันที่ 15   แต่ ทาง ร.พ โทรกลับมา    ญาณวรรณ รอดแระเสริฐ 553 19/04/2565
 0025  เจ้าหน้าที่เจาะเลือดมีคนเดียวบริการช้ามาก   จุฑามาศ รัศมี 696 15/10/2564
 0024  รับทราบข้อเสนอแนะของคุณปาริชาต  ธีรธรรมานนท์   ลูกค้าสัมพันธ์ 853 01/04/2564
 0023  ขอสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการให้บริการห้องพักผู้ป่วย แบบห้องรวม และแบบห้องพิเศษ   ปาริชาต ธีรธรรมานนท์ 984 31/03/2564
 0022  รับทราบข้อร้องเรียนของ คุณบุตรธิดา อนันตาวระ   ลูกค้าสัมพันธ์ 920 18/03/2564
 0021  ควรเปลี่ยนหรืออัพเดทข้อมูลใหม่ได้แล้ว   บุตรธิดา อนันตาวระ 1384 18/03/2564
 0020  ขอชี้แจง คุณปวิชญาดา ขุนรักษา    ลูกค้าสัมพันธ์ 930 05/01/2564
 0019  ได้รับบริการช้ามาก   ปวิชญาดา ขุนรักษา 900 02/01/2564
   ทั้งหมด 3 หน้า แสดงหน้าละ 8 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3

  ข้อตกลงเบื้องต้น
1. ห้ามเสนอข้อความหยาบคาย ลามกหรือใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ
2. ใช้วิจารณญาณในการตั้งกระทู้ตามมารยาทและวิถีของผู้เจริญ
3. การวิพากษ์วิจารณ์คำพูด ข้อเขียน  หรือความคิดเห็นของบุคคลอื่น  ย่อมทำได้โดยสุภาพหลีกเลี่ยงข้อความใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือดูแคลน
ต่อบุคคลอื่น
4. การแอบอ้างผลงานของบุคคลอื่นมาโพสต์แสดงความเป็นเจ้าของถือว่าขลาดเขลาและน่าละอายยิ่ง  หากเกิดกรณีพิพาทขัดแย้งหรือใดๆ ถือเป็น
ความรับผิดชอบโดยตรงของผู้โพสต์เรื่องร้องเรียน  หรือผู้นำมา  หรือผู้แอบอ้าง

แจ้งเรื่องร้องเรียน
ชื่อเรื่อง :  *
รายละเอียด :  *
จากคุณ :  *
เลขบัตรประจำตัวประชาชน :  *
อีเมล์ : 
แทรกรูป :   แทรกภาพประกอบ ภาพประกอบ
 
ป้อนรหัสส่งข้อมูล :  *กรุณาพิมพ์อักษรให้เหมือนกับรูปภาพด้านล่าง


โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 032-731-818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์