Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น
   
   เกี่ยวกับเรา
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
  รู้จักผู้อำนวยการ
  คณะกรรมการบริหาร รพ.
  โครงสร้างองค์กร
  ติดต่อเรา
  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
   
   
   หน่วยงานภายใน
  การจัดการองค์ความรู้(KM)
  EOC ON WEB
  ตัวชี้วัดโรงพยาบาล (KPI)
  ITA โรงพยาบาลสวนผึ้ง
  งานบริหารทั่วไป
  งานพัฒนาบุคลากร
  งานการพยาบาลผู้คลอด
  งานการพยาบาลควบคุม
  การติดเชื้อและจ่ายกลาง
  งานบริหารสุขภาพชุมชน
  งานเวชระเบียน
  งานเภสัชกรและคุ้มครอง
  ผู้บริโภค
  งานเทคนิคการแพทย์
  งานศูนย์ประกันสุขภาพ
  งานกายภาพบำบัด
  งานแพทย์แผนไทย
  งานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยี
  สารสนเทศ
   
   
  กระทรวงสาธารณสุข
  สำนักงาน กพ.
  ตรวจสอบสิทธิ
  สปสช.
  สกส
  สำนักงานประกันสังคม
  กรมบัญชีกลาง
  รายงานออนไลน์
  OwnCloud
  OwnCloud
  OwnCloud
   
  ผู้เข้าชมวันนี้ 93 คน
  ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 83 คน
  ผู้เข้าชมเดือนนี้ 543 คน
  ผู้เข้าชมเดือนที่ผ่านมา 2,437 คน
  ผู้เข้าชมปีนี้ 20,528 คน
  ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา 18,499 คน
  ผู้เข้าชมทั้งหมด 116,276 คน
  เริ่มนับ 1 มกราคม 2560
  แพทย์ที่ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
  |น.พ.พงศธร ชื้นประไพ|
  นโยบายพัฒนาหน่วยงานสาธารณสุขสุขภาพดี สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
  นโยบายพัฒนาหน่วยงานสาธารณสุขสุขภาพดี สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
  นโยบายพัฒนาหน่วยงานสาธารณสุขสุขภาพดี สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์  |-ดูทั้งหมด-|
  ประกวดราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง 3 รายการ...
  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง...อ่านต่อ
  ร่างประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 11 รายการ...
  งานพัสดุดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 11 รายการ...อ่านต่อ
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้างปี 2566...
  งานพัสดุ ดำเนินการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2566...อ่านต่อ
  ประกาศขายทอดตลาด ...
  โรงพยาบาลสวนผึ้ง ประกาศขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ.....อ่านต่อ
  ระบบงานภายใน รพ.
  สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
  OP/PP Individual Records
  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  ระบบลงทะเบียนออนไลน์
  นัดนวดออนไลน์
  ศูนย์บริการชาวต่างชาติ
   
  ภาพกิจกรรม  |-ดูทั้งหมด-|
  วันที่ 13 ตุลาคม 2565
  จำนวน 10 ภาพ
  เข้าชม 77 ครั้ง
  พัฒนาองค์ความรู้ 23-08-2565
  จำนวน 20 ภาพ
  เข้าชม 158 ครั้ง
  ภาพกิจกรรมอบรมอัคคีภัยปี2563
  จำนวน 20 ภาพ
  เข้าชม 287 ครั้ง
  คปสอ.สวนผึ้ง วันที่ 11 มกราคม 2565
  จำนวน 20 ภาพ
  เข้าชม 431 ครั้ง
  ทำบุญโรงพยาบาลสวนผึ้ง วันที่ 29 ธันวาคม 2564
  จำนวน 20 ภาพ
  เข้าชม 421 ครั้ง
  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
  จำนวน 20 ภาพ
  เข้าชม 503 ครั้ง
  วัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม
  จำนวน 20 ภาพ
  เข้าชม 464 ครั้ง
  คปสอ.สวนผึ้ง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวน 18 ภาพ
  เข้าชม 448 ครั้ง

  โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์