Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น
   
   เกี่ยวกับเรา
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
  รู้จักผู้อำนวยการ
  คณะกรรมการบริหาร รพ.
  โครงสร้างองค์กร
  ติดต่อเรา
  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
   
   
   หน่วยงานภายใน
  การจัดการองค์ความรู้(KM)
  EOC ON WEB
  ตัวชี้วัดโรงพยาบาล (KPI)
  ITA โรงพยาบาลสวนผึ้ง
  งานบริหารทั่วไป
  งานพัฒนาบุคลากร
  งานการพยาบาลผู้คลอด
  งานการพยาบาลควบคุม
  การติดเชื้อและจ่ายกลาง
  งานบริหารสุขภาพชุมชน
  งานเวชระเบียน
  งานเภสัชกรและคุ้มครอง
  ผู้บริโภค
  งานเทคนิคการแพทย์
  งานศูนย์ประกันสุขภาพ
  งานกายภาพบำบัด
  งานแพทย์แผนไทย
  งานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยี
  สารสนเทศ
   
   
  กระทรวงสาธารณสุข
  สำนักงาน กพ.
  ตรวจสอบสิทธิ
  สปสช.
  สกส
  สำนักงานประกันสังคม
  กรมบัญชีกลาง
  รายงานออนไลน์
  OwnCloud
  OwnCloud
  OwnCloud
   
  ผู้เข้าชมวันนี้ 9 คน
  ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 29 คน
  ผู้เข้าชมเดือนนี้ 482 คน
  ผู้เข้าชมเดือนที่ผ่านมา 645 คน
  ผู้เข้าชมปีนี้ 1,806 คน
  ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา 21,666 คน
  ผู้เข้าชมทั้งหมด 119,220 คน
  เริ่มนับ 1 มกราคม 2560
  แพทย์ที่ออนไลน์ขณะนี้ 5 คน
  |น.พ.พงศธร ชื้นประไพ||น.พ.อังกูร ณ นคร||น.พ.นัฐวุฒิ ศิริพร||พญ.อภิญญา ผลวานิชย์||นพ.ปาลรัฐ ลิ้มเลิศเจริญวนิช|
  นโยบายพัฒนาหน่วยงานสาธารณสุขสุขภาพดี สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
  นโยบายพัฒนาหน่วยงานสาธารณสุขสุขภาพดี สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
  นโยบายพัฒนาหน่วยงานสาธารณสุขสุขภาพดี สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์  |-ดูทั้งหมด-|
  ประกาศขายทอดตลาด ...
  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน 59 รายการ...อ่านต่อ
  ประกวดราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง 3 รายการ...
  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง...อ่านต่อ
  ร่างประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 11 รายการ...
  งานพัสดุดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 11 รายการ...อ่านต่อ
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้างปี 2566...
  งานพัสดุ ดำเนินการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2566...อ่านต่อ
  ระบบงานภายใน รพ.
  สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
  OP/PP Individual Records
  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  ระบบลงทะเบียนออนไลน์
  นัดนวดออนไลน์
  ศูนย์บริการชาวต่างชาติ
   
  ภาพกิจกรรม  |-ดูทั้งหมด-|
  ประชุมปิดการเยี่ยมสำรวจภายใน ครั้งที่1/2566
  จำนวน 20 ภาพ
  เข้าชม 3 ครั้ง
  ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ
  จำนวน 20 ภาพ
  เข้าชม 26 ครั้ง
  อบรมการพัฒนาการจัดวางระบบควบคุมภายในและความเสี่ยง
  จำนวน 20 ภาพ
  เข้าชม 33 ครั้ง
  วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565
  จำนวน 20 ภาพ
  เข้าชม 121 ครั้ง
  พัฒนาองค์ความรู้ 23-08-2565
  จำนวน 20 ภาพ
  เข้าชม 261 ครั้ง
  ภาพกิจกรรมอบรมอัคคีภัยปี2563
  จำนวน 20 ภาพ
  เข้าชม 399 ครั้ง
  คปสอ.สวนผึ้ง วันที่ 11 มกราคม 2565
  จำนวน 20 ภาพ
  เข้าชม 551 ครั้ง
  ทำบุญโรงพยาบาลสวนผึ้ง วันที่ 29 ธันวาคม 2564
  จำนวน 20 ภาพ
  เข้าชม 532 ครั้ง

  โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์